LIVRE DE CHANT
ENREGISTREMENTS
Yamba losambo na ngai Nkolo

Yamba losambo na ngai Nkolo

Nazali solo mosumuki

Nkolo na nguya otonda na bolingo

Bikisa ngai na Mawa nayo 

Na zuwa kimia

 

Refrain

 

Nkolo oyebi mabe ma ngai

Nakoki te Nkolo

Kobenga yo Nkolo

Nkolo Nkolo Nkolo

Bikisa ngai na Mawa nayo 

Na zuwa kimia

Pièces jointe
X
Share